Kerttervezés

"Álmai kertje, karnyújtásnyira!"

HOGYAN CSINÁLJUK?

Az ideális kert a szakértő tervezés, valamint a szakszerű kivitelezés összhangjában jön létre. Kerttervezésnél számunkra a legfontosabb szempont, hogy a tulajdonos elképzeléseit a mi szaktudásunkkal, javaslatainkkal ötvözve egy olyan kertet tervezzünk, mely az igényeket a leginkább képes szolgálni, így a kikapcsolódásnak a legkedveltebb színtere lesz és egyben a legjobban igazodik a környezetéhez, a helyi adottságokhoz.

A kerttervezés megkezdése előtt a vállalkozó találkozik a megrendelővel egy előre egyeztetett időpontban. Ilyenkor a megrendelő a vállalkozó tudtára adja igényeit, majd megtörténik a kert felmérése. A mérést minden esetben segíti a terület helyszínrajza. Az öntözőrendszer későbbi megvalósításához elengedhetetlen a víznyomási adatok vizsgálata. Fel kell mérni az aktuális növényállomány és architekturális elemek minőségét, térbeli elrendeződését. Vizsgálni kell továbbá a kert fekvését, tájolását, a talaj kémhatását, a kert és a rajta fekvő ház viszonyát, a helyi klimatikus viszonyokat, valamint a tágabb környezeti jelleget.

A tervezés első szakaszában a funkciósémát készítjük el. Itt mé120g csak foltszerűen, sematikusan vannak megjelenítve a kertrészek (tűzrakóhely, autóbejárat, terasz, sziklakert, medence, gyermekjátszó hely, árnyékos pihenő, gyepfelület). Ezt követően, a különböző funkciójú kerti terek és a növényfalak pontos helyét határozzuk meg.

Ajánlott a szemnek kedvező konkáv térformák kialakítására, tehát a központi gyepfelületet először az alacsonyabb évelők, és cserjék, majd a középmagas cserjék és végül a fák, magas bokrok követik. Ezzel a térérzetet tudjuk növelni. Fontos, hogy a kert ne legyen túlzsúfolt. A növények magassága és borítottsága legyen arányos a kert méreteihez. A helyi adottságokat, úgy mint a szép kilátást a szem elé kell tárnunk. Önálló funkcióval rendelkező, különálló tér alakítható ki az elő-, oldal- és hátsókertben. Az áttekinthetőség érdekében a terek közepét hagyjuk nyitottan.

A növények funkcionális szerepe mellett a díszítő és hangulatteremtő szerepe sem elhanyagolható. A változatos méretüket, habitusukat és színűket kihasználva érdekes kontraszthatásokat érhetünk el velük a kertben.

MINTA TERVEK

Az „álomkert” végeredmény eléréséhez mindenképpen fontos a megfelelő, pontos, átgondolt tervezés, hiszen nem csak az ízlésvilágunknak kell hogy megfeleljen a kert és a benne egymás mellé ültetett növények, hanem az ökológiai igényüket is szigorúan kell figyelnünk, gondolok itt például a talaj kémhatására, a terület vízháztartására, az egyes kertrészek benapozottságára. Az egy helyre telepített növények igényeinek közel azonosaknak kell lenniük, ami megalapozott növényismeretet követel. Az átgondolatlan tervezés eredménye a kertrészek fokozatos elértéktelenedése lehet a bennük lévő néhány növény nem várt kipusztulása miatt. Ugyanígy a növényismeretre támaszkodva a tervező erénye, hogy a különböző megjelenési formájú, színárnyalatú növényeket a legjobban képes elrendezni, úgy hogy a létrehozott kompozíció a leglenyűgözőbb hatást érje el.

Tehát az egymás mellé ültetett növényeknek esztétikájuk mellett térformáló szerepük van. A kerttervező ezen téralakító szerepüket tudatosan használva alakítja ki a különböző kertrészeket az igényelt funkciókra szabva. A növények mellett ne feledkezzünk meg a kert épített elemeiről, úgy mint a lépcső és az út, támfalak, pergola, pavilon. A növények térképző szerepük mellet az épített elemek segítségével adhatunk funkcionalitást a kert egyes részeinek.

Amennyiben kedvet kapott kertjének szebbé tételéhez, megtervezéséhez, írjon nekünk üzenetet (Árajánaltkérés) (és esetleg telefon is?). Ne hagyja, hogy a nem megfelelően kiválasztott növények és stílustalan kertépítészeti elemek kivegyék a keze közül az irányítást. Szakképzett kerttervezői ismeretünkkel szívesen segítünk az ötleteléstől egészen a kert teljes körű megtervezéséig, kivitelezéséig.

ÁRAJÁNLAT KÉRÉS

25% KEDVEZMÉNY

Ebben a hónapban az általunk felmért öntözőrendszereket

25 %-os kedvezménnyel készítjük el. 

A kedvezmény az árajánlat kiküldésétől számított egy héten belüli elfogadás esetén érvényes.